Skip to main content
pcb Het Kompas

pcb Het Kompas

Samenwerken - Veiligheid - Kwaliteit - Verantwoordelijkheid - Uitdaging

pcb Het Kompas

pcb Het Kompas

Het Kompas is een protestants christelijke school. 

Engels

Engels

Engels voor alle leerlingen

pcb Het Kompas

pcb Het Kompas

Samenwerken - Veiligheid - Kwaliteit - Verantwoordelijkheid - Uitdaging

pcb Het Kompas

pcb Het Kompas

Sneeuwvlokjes van groep 4

pcb Het Kompas

pcb Het Kompas

Gezellig buitenspelen

  Aanvraagformulier vakantie en verlof

  Aanvraag verlof als bedoeld in artikel 13a en 14 van de Leerplichtwet 1969.

  Lees de richtlijnen op onze website.

  Aan de directeur van het Kompas

  Naam aanvrager

  Alleen een wettelijk vertegenwoordiger van de leerling kan een aanvraag doen.

  Voer uw naam in.

  E-mailadres

  Op dit adres ontvangt u reactie van de school.


  Telefoonnummer

  Indien er vragen zijn over deze aanvraag kunt u op dit nummer gebeld worden.


  Namen leerlingen waarvoor verlof wordt gevraagd + groep

  (voorbeeld: Pietje de Jong - groep 2)


  Begin periode verlof

  Einde periode verlof


  Reden voor verlof


  Bewijsstukken

  Opmerkingen

  De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen die ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, zal proces-verbaal worden opgemaakt. Lees de richtlijnen op onze website